Φωτεινή Μπέλλου

Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων


Προσωπική σελίδα Πανεπιστημίου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Διατλαντικές Σχέσεις, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Διαχείριση Διεθνών Κρίσεων και Επίλυσης Συγκρούσεων, Διεθνείς ΣχέσΕΙς και Ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Η κ. Φωτεινή ΜΠΕΛΛΟΥ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου του Κέντ στο Κάντερμπερυ της Μεγάλης Βρετανίας και διδάκτορας Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Σπουδών Πολέμου του Βασιλικού Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Kings College London). Διδάσκει επίσης στο Διατμηματικό Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ‘Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια» με την Ανωτάτη Διακλαδική Πολέμου στη Θεσσαλονίκη και δίνει τακτικές διαλέξεις στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης στο Κιλκίς. Είναι Ειδική Σύμβουλος στην NRDCGR στη Θεσσαλονίκη σε ζητήματα πολιτικο-στρατιωτικής συνεργασίας και ζητήματα φύλου ενώ είναι μέλος της Πολιτικής ομάδας (political cell) της. Στο διάστημα 2000-2004 διετέλεσε Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ και Συντονίστρια Έκδοσης της Επιθεώρησης, Journal of Southeast European and Black Sea Studies (Taylor & Francis). Διετέλεσε Επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας του Υπουργείου Εσωτερικών μεταξύ 2004-2007. Οι δημοσιεύσεις της και τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις διατλαντικές σχέσεις, στη διεθνή και ευρωπαϊκή ασφάλεια, ζητήματα διαχείρισης διεθνών κρίσεων και επίλυσης συγκρούσεων καθώς και σε θέματα διεθνών σχέσεων και ασφάλειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.