Παραπληροφόρηση και συνωμοσιολογία: Το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων | Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Αμυντικών Αναλύσεων

Παραπληροφόρηση και συνωμοσιολογία: Το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων

Working papers | 18/10/2018 | Kiriakos Mikelis


Δεδομένης της ζάλης, που προκαλείται από το πλήθος των ερεθισμάτων/πληροφοριών που δέχεται κάποιος/α, ιδίως κατά την εποχή της παγκοσμιοποίησης, το κείμενο εξετάζει συνοπτικά το ζήτημα της παραπληροφόρησης και της συνωμοσιολογίας, υπό το πρίσμα των Διεθνών Σχέσεων. Ειδικότερα, θίγονται αφενός ο ρόλος της πληροφόρησης/επικοινωνίας στη διεθνή πολιτική, ενώ αφετέρου οι πρακτικές και λογικές παραπληροφόρησης και συνωμοσιολογίας. Η πολιτική γύρω από την εκπομπή και υποδοχή των πολιτισμικών και των πολιτικών μηνυμάτων/ερεθισμάτων είναι ποικιλόμορφη και χαρακτηρίζεται από προκλήσεις. Μία τέτοια πρόκληση αποτελεί και ο ‘θόρυβος’ που προκαλείται από τις ανωτέρω καταχρηστικές πρακτικές και λογικές. Από την πλευρά του πολίτη, η αντιμετώπιση/καταπολέμησή τους είναι δυνατή με ένα κριτικό/διαλεκτικό πνεύμα. Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ.