Κυριάκος Μικέλης

Λέκτορας Διεθνών Σχέσεων


Προσωπική σελίδα Πανεπιστημίου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Διεθνείς σχέσεις Θεωρία διεθνών σχέσεων Ιστοριογραφία και μεθοδολογία κοινωνικών επιστημών με έμφαση στη διεθνολογία Επιστημολογία Ιστορία ιδεών Θεωρίες (ευρωπαϊκής) ολοκλήρωσης και διακυβέρνησης Ανάλυση και λόγος της εξωτερικής πολιτικής με έμφαση στην Ελλάδα και την Τουρκία

Ο Κυριάκος Μικέλης είναι Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας / Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις.  Έχει διδακτορικό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακό τίτλο από το University of Kent at Canterbury.  Τα ειδικότερα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία Διεθνών Σχέσεων, την ιστορία του επιστημονικού κλάδου, τη διεθνή πολιτική και την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση κ.ά.  Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια.  Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις του περιλαμβάνονται άρθρα δημοσιευμένα στο French Journal for MediaResearch (‘‘Towards a Narrative of ‘Neocolonial Power Europe’?  Postcolonial Thought and the Eurozone Crisis’’, 2016) καιστο European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities (‘‘Realist stronghold in the land of Thucydides? Appraising and Resisting a Realist Tradition in Greece’’, 2015).