Δημοσιεύτηκε το πρώτο newsletter της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Έλεγχος» | Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Αμυντικών Αναλύσεων

Δημοσιεύτηκε το πρώτο newsletter της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Έλεγχος»

Νέα & Ανακοινώσεις | 08/01/2018


Στο πρώτο newsletter της Έδρας Jean Monnet «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Έλεγχος» που δημοσιεύτηκε πρόσφατα οι αναγνώστες θα βρουν χρήσιμα άρθρα για την Ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2016, την  Εφαρμογή «ανανεωμένης προσέγγισης» κατά τον έλεγχο συμμόρφωσης επί των δαπανών στον τομέα της συνοχής, τη Δημόσια συζήτηση για «το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ». Διαβάστε ολόκληρο το newsletter εδώ.

Η Έδρα που λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 έχει απονεμηθεί στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και ειδικότερα στον Αναπληρωτή Καθηγητή Δημήτριο Σκιαδά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από διεθνή πρόσκληση και ανταγωνισμό.
Σκοπός της Έδρας είναι να εμβαθύνει, σε επίπεδο διδασκαλίας και επιστημονικής έρευνας, την περιορισμένη μέχρι σήμερα ανάλυση των ζητημάτων που άπτονται της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και του Ελέγχου στην ΕΕ, αξιοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση (νομική, οικονομική, πολιτική), υποστηρίζοντας παράλληλα την εξωστρέφεια του Παν/μιου παρέχοντας τόσο στο ευρύ κοινό όσο και σε εξειδικευμένα ακροατήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα εξειδικευμένη γνώση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ, ως μηχανισμού ερμηνείας των εξελίξεων στην Ένωση.