Δημήτριος Σκιαδάς

Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης


Προσωπική σελίδα Πανεπιστημίου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό - Ουσιαστικό) Δημοσιονομικά Θέματα - Δημόσιο Λογιστικό Ευρωπαϊκή και Εθνική Πολιτική Περιφερειακής Ανάπτυξης Διαρθρωτικές Δράσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ Δημόσιο Δίκαιο - Εφαρμογή Δημόσιων Πολιτικών Ευρωπαϊκή Πολιτική Aμυνας και Ασφάλειας

Ο Δρ. Δημήτριος Σκιαδάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών – Παν/μιο Μακεδονίας, με ειδίκευση στα αντικείμενα: Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημόσιο & Δημοσιονομικό Δίκαιο, Δημόσιο Λογιστικό (εθνικό, συγκριτικό και ευρωπαϊκό) & Διαχείριση Έργων/Προγραμμάτων. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Durham (UK), στη Σχολή Ικάρων, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας, και στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Οι δημοσιεύσεις του κ. Σκιαδά περιλαμβάνουν επτά επιστημονικά βιβλία (ελληνικές και διεθνείς εκδόσεις), έντεκα συνεισφορές κεφαλαίων σε συλλογικά επιστημονικά έργα, και σαράντα τέσσερα άρθρα – μελέτες σε επιστημονικά ελληνικά και διεθνή περιοδικά για θέματα της ειδικότητας του. Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων, σε εθνικό επίπεδο, Γενικός Γραμματέας Εμπορίου (Υπουργείο Ανάπτυξης), Ειδικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Υπουργείο Παιδείας), Εκτελεστικός Γραμματέας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), και, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΔΣ του του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP), μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και μέλος της Ομάδας Παρακολούθησης του Ελληνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Έχει λάβει τιμητική διάκριση ως Honorary Fellow της Association of Fellows and Legal Scholars του Center for International Legal Studies, Salzburg (Αυστρία). Μιλάει αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Είναι έγγαμος με δυο παιδιά.