Αριστείδης Π. Μπιτζένης

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Επιχειρηματικότητας, Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και ΠολυεθνικώνΕρευνητικά ενδιαφέροντα:

Επιχειρηματικότητα, Ξένες Άµεσες Επενδύσεις, Παραοικονομία, Διαφθορά, Αδήλωτη εργασία, Ιδιωτικοποιήσεις, Οικονοµική ολοκλήρωση, Οικονοµικά της µετάβασης, Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρησιακή δραστηριότητα στα Βαλκάνια

O Αριστείδης Μπιτζένης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο “Διεθνής Επιχειρηματικότητα, Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές”, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήµα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ). Έχει διδακτική εμπειρία από το 2007-2012 ως επίκουρος καθηγητής Διεθνούς Εμπορίου στο ίδιο τμήμα ΔΕΣ, εξ αποστάσεως διδακτική εμπειρία από το 2005-σήμερα, και διδακτική εμπειρία από το 2001-2006 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης (ΔΟΣΑ) ως συμβασιούχος καθηγητής 407/80, αλλά και σε ιδιωτικά κολλέγια από το 1999-2006. Ασχολήθηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων, αναλυτής οικονομικών καταστάσεων, υπεύθυνος κατάρτισης μελετών σκοπιμότητας και ερευνητής αγοράς σε διάφορες εταιρείες. Επίσης, διετέλεσε αναλυτής–εξωτερικός συνεργάτης σε οργανισμούς, όπως ο Σύνδεσµος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) σε θέµατα που αφορούσαν τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, την οικονομία και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, τη βιομηχανία της Βορείου Ελλάδας, τις επενδύσεις των πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα και τη βαλκανική ενδοχώρα, καθώς και σε θέµατα σχετικά µε τις επιχειρηµατικές & επεκτατικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων στην ΝΑ Ευρώπη. Το ερευνητικό ενδιαφέρον του Α. Μπιτζένη είναι στην Επιχειρηματικότητα, στις ξένες άµεσες επενδύσεις, την παραοικονομία, τη διαφθορά, την αδήλωτη εργασία, την παραοικονομία, τις ιδιωτικοποιήσεις, την οικονοµική ολοκλήρωση, τα οικονοµικά της µετάβασης, την ανταγωνιστικότητα και επιχειρησιακή δραστηριότητα στα Βαλκάνια. Έµφαση στην έρευνά του έχει δοθεί και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Βαλκανίων, αλλά και την παγκοσµιοποίηση. Ο Α. Μπιτζένης έχει µεγάλο δηµοσιευµένο πρωτότυπο ερευνητικό έργο σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, είναι κριτής σε αρκετά από αυτά, αποτελεί µέλος της επιτροπής έκδοσης/σύνταξης διεθνών επιστηµονικών περιοδικών µε κριτές, και έχει δηµοσιεύσει βιβλία στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα www.bitzenis.eu. Είναι συγγραφέας 12 βιβλίων (6 στα ελληνικά και 6 στα αγγλικά) όπως η Δυναμική των Βαλκανικών Αγορών (τ.Α’ και τ.Β’), Τα οικονομικά της Μετάβασης, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, κτλ. εκδόσεις Σταμούλης και εις την αγγλική όπως το Mergers and Acquisitions: The Pillar of Foreign Direct Investment, Palgrave-Macmillan, USA, The Balkans: FDI and EU Accession, Ashgate Publishing Ltd, UK, Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, Cambridge Scholars Publisher, UK, κτλ, καθώς και συγγραφέας με συνολικά πάνω από 60 δημοσιεύσεις σε περισσότερα από 20 διεθνή επιστημονική περιοδικά όπως τα Journal of Socio- Economics, East-West Journal of Economics and Business, Journal of East-West Economics and Business, The Social Science Journal, Post-Communist Economies, Global Business & Economics Review (GBER), τo South East European Journal of Economics (SEEJE), Agora without frontiers, Eastern European Economics, Emerging Markets Finance & Trade, Journal of Small Business and Enterprise Development, European Business Review, International Journal of Knowledge, Culture and Change in Organisations, Southeast European and Black Sea Studies, Economics, Management, and Financial Markets Journal, International Journal of Trade and Global Markets, International Journal of Monetary Economics and Finance (IJMEF), Journal of Economic Issues (JEI), Studies in Economics and Finance (SEF), Int. J. Economic Policy in Emerging Economies, etc. Επίσης, έχει μεγάλη εμπειρία σε μεταπτυχιακά προγράμματα από το 1999 μέχρι και σήμερα (εις την ελληνική και αγγλική γλώσσα διδασκαλίας), και έχει επιβλέψει 7 διδακτορικά ως επιβλέποντας καθηγητής και έχει επιβλέψει 120 διπλωματικές εργασίες σε επίπεδο μεταπτυχιακό (εις την ελληνική και αγγλική γλώσσα διδασκαλίας). Τέλος, υπάρχει μεγάλη γνώση σε ερευνητικά θέματα (συμμετείχε σε 15 ερευνητικά προγράμματα) σε ένα εκ των οποίων ήταν και συντονιστής με budget 600.000 euro και διάρκεια 4 χρόνων (ΘΑΛΗΣ).

Άρθρα