Νίκος Κουτσουπιάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Εφαρμοσμένης Πληροφορικής


Προσωπική σελίδα Πανεπιστημίου
Ερευνητικά ενδιαφέροντα:

Ανάλυση Δεδομένων Απεικόνιση Δεδομένων Εφαρμογές Πληροφορικής στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Τέχνες

O Νίκος Κουτσουπιάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών του αντίστοιχου Τμήματος (CSC) της Πολυτεχνικής Σχολής του NCSU/Raleigh  και διδάκτορας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Nikos Koutsoupias is Associate Professor of Applied Informatics and Data Analysis at the Department of International and European Studies at the University of Macedonia, Thessaloniki. He holds a BS in Computer Science from NCSU and a Ph.D. in Applied Informatics from the University of Macedonia, Greece.

 

Άρθρα