Συνέδριο Έδρας Jean Monnet: Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και έλεγχος | Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Αμυντικών Αναλύσεων

Συνέδριο Έδρας Jean Monnet: Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και έλεγχος

Νέα & Ανακοινώσεις | 14/03/2018


Συμμετέχοντας στον δημόσιο διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, η Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Δημοσιονομική Διακυβέρνηση της ΕΕ και Έλεγχος», την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στις 5 το απόγευμα στην Αίθουσα Συνεδρίων, στον πρώτο όροφο του Ιδρύματος.

Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Αμυντικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ θα συμμετέχουν σε αυτό και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Θεματικές ενότητες του συνεδρίου θα είναι πρώτον η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση στο μέλλον της ΕΕ και δεύτερον ο έλεγχος της Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ ως εργαλείο για τη βελτίωση των επιδόσεων της ΕΕ στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της.

Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι εργασίας του, καθώς και τα ευρήματά του στην πλέον πρόσφατη Ετήσια Έκθεσή του (για το οικονομικό έτος 2016), αλλά και οι ειδικές εκθέσεις του για τη δράση της ΕΕ, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, ιδίως στην Ελλάδα.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης:

 

17.00-18.30 Α’ Συνεδρία: Πτυχές Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης

Προεδρεύων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Παπαδόπουλος, Παν/μιο Μακεδονίας

17.00-17.20: Η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση, μια θεσμική δυναμική για την εξάλειψη του δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ

Καθηγητής Πάνος Γρηγορίου, Παν/μιο Αιγαίου

17.20-17.40: Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Περιφέρειες της ΕΕ: Προκλήσεις για την Πολιτική Συνοχής εν όψει της νέας προγραμματικής περιόδου

Ελευθερία Φτακλάκη, Περιφ.Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, Υπ.Διδάκτωρ Παν/μιου Αιγαίου

17.40-18.00: Το μέλλον της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ: το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και τα εθνικά Δημοσιονομικά Συμβούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Σαββαΐδου, ΑΠΘ

18.00-18.30: Συζήτηση

18.30-19.00 Διάλειμμα – Καφές

19.00-20.30 Β’ Συνεδρία: Ο έλεγχος στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της ΕΕ: Ευρήματα και Διαπιστώσεις

Προεδρεύων: Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, τ. Πρύτανης, Κοσμήτορας Σχολής ΚΑΕΤ, Παν/μιο Μακεδονίας

19.00-19.20: Ο έλεγχος συμμόρφωσης (compliance audit): Εννοιολογική προσέγγιση και εφαρμογή από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο – Το παράδειγμα της δήλωσης αξιοπιστίας

Νίκος Μηλιώνης, Μέλος Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

19.20-19.40: Ο έλεγχος επιδόσεων (performance audit): Έννοια και εφαρμογή μέσα από τις ειδικές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ιουλία Παπαθεοδώρου, Διευθύντρια Γραφείου κ. Μηλιώνη, Πάρεδρος Ελληνικού Ελεγκτικού Συνεδρίου

19.40-20.00: Ευρήματα των ελέγχων του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δράσεις της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ελλάδα, Καθηγητής Δημήτρης Σκιαδάς, Παν/μιο Μακεδονίας

20.00-20.30: Συζήτηση